Весільні традиції

Цікаво відбувається в українців сватання. Старости, заходячи в хату, де живе дівчина, “шукають” куницю, білицю тощо. Відтак старости й запрошені гості біля столу бавляться, а коли вже набавилися, встають з-за столу, хрестяться і вголос моляться, потім сідають на хвилину і, уклонившись тим, що сиділи ліворуч і праворуч, встають знову всі разом і, звертаючись до ґаздів, говорять: “Дай, Боже, здоров’є та ласку Божу, абисте діждали і до найменшого старостів приймати, а померлим дай, Боже, царство небесне, а вам продовжи, Господи, віка, вменчи гріха, амінь!”

Весільні традиції
Весільні традиції

Така вже традиція в українського народу, що виробилася упродовж тисячоліть: коли українці починають якусь добру справу або свято, то завжди згадують про тих своїх родичів, які відійшли від них. Найбільше побажань можна почути на українських весіллях. Зокрема, як князь, княгиня та дружби в Космачі тричі обходять навкруг стола, нанашка (хрещена мама) вінчує молодого так: “Аби Бог поміг тобі, Онофріку, з твоєв чічков-дружиною ґаздувати і діти свої вінчити так як я тебе згодувала і тепер вінчию бервінковим вінцем, щистім, здоров’їм, віком довгим, абис був чесний – як Божий дар, великий – як Божий хліб, світлий – як Божа свічка, веселий – як соловейко в кідрині, гордий – як ґотур в Лисині! Поможи, Боже!” Коли молодята з хлібом-сіллю просять весільних гостей у Космачі до повниці, то гості, перед тим, як випити чарку оковитої і вручити молодим дарунок, бажають їм, тримаючи в руці чарку: “Абисте були такі ґречні, чесні, величні, як ця повниця! Абисте мали кілько коров та овець, кілько тут є дзеренець, а в кожній кутині – по дитині, серед хати – ніде стати, на печи – ніде лічи, веселі – як весна, багаті – як осінь, здорові – як зима, файні – як літо, високі – як лози, скакливі – як кози! Дай вам, Боже, здоров’я!”. Треба підкреслити, що в цей час князь або княгиня тримають у руках тарілку із збіжжям, а на тому збіжжі – колач. Хліб в українців – святиня, і його вони дарують усім щедро, як і свої побажання. На весіллі молода дивиться крізь дірку в колачі. “Береза” (у молодої брат, у молодого – дружба) з весільним деревцем виходив з хати, за ним молода (молодий) і гості. На подвір’ї мати обсипала їх пшеницею. Молода, сівши на коня, дивилась крізь колач, прив’язаний на правій руці, на чотири сторони світу. Коли вона дивилась на схід, їй бажали: “Абис була як зоря красна”, коли на захід, мати казала: “Абис була як сонце щасна!”, коли на північ, до неї наближався батько і казав: “Не знай ніколи ні зими, ні нужди!”, коли на південь, дружки їй бажали: “Та й пишно, та й мило, та й тепленько в груди!” За цими словами весільний похід рушав до церкви. А вже згодом, після вінчання, брат проводжав сестру (княгиню) в дім чоловіка (князя) і напучував її бути ввічливою в стосунках зі свекром та свекрухою. Ось строфи із весільної пісні зі Львівщини:Ладо, ладо! Брат сестроньку за стіл веде,

Ладо, ладо! Ведучи її научає:
– Ладо, ладо! Будь, сестронько, розумненька,
Ладо, ладо! Май свекорця за батенька…

Та ще заздалегідь
до весільного обряду українці печуть коровай. А там уже всіляких зичень ціла копа.
Жінки, які випікають коровай, адресують припічку одне з таких побажань:

Припічку ясний!
Спечи нам коровай красний,
Як риб’яче око,
Як місяць високо.

І вже згодом мати княгині зустрічала коровай на порозі хати. Свахи тричі приспівували.
Як на Поділлі:

Ой стій, ворон коню,
Най ся родині вклоню,
За той дар величний,
За коровай пшеничний .

Таким чином, до кожного українського дійства були спеціальні пісні, спеціальні побажання, у здійснення яких українці вірили і вірять. Власне, оця українська зичливість і робила нашу націю однією з найкультурніших у Європі. І нині ми все дужче відчуваємо, як багато втратили в нашій культурі, в нашій історії. Українські весілля під впливом Росії на Слобідській Україні, в Таврії та на Поліссі звелися в основному до виголошування одноманітних тостів і вигуків “гірко!” Весілля відбуваються в основному в ресторанах, частіше під магнітофони, а весільні гості соромляться заспівати старовинної весільної пісні, бо їх обізвуть “селом”. І оті прекрасні віншування поступово забуваються, відходять. Ми навіть не підозрюємо, який дорогоцінний скарб втрачаємо. А яка в тих побажаннях поезія, яка сердечність. Якщо, скажімо, свекруха вітає невістку так радісно й прихильно, якщо тесть вітає зятя зичливо, то й живеться веселіше, у згоді і взаєморозумінні. Ось як вітає тесть зятя під час весілля на Львівщині:

Витаю ті, зятеньку,
З повними повноньками,
З житніми хлібоньками
І добрими словоньками.
Щоб бись був веселий, як весна,
Здоровий, як вода,
Маючій, як земля.
Жибись мєрив гроші мискою,
А діти колискою

Дмитро Пожоджук

Украинские свадебные обряды

Предсвадебный цикл состоял из трех-четырех встреч брачащихся сторон и имел разнообразные локальные названия. Наиболее широко бытующие из них – вивідування (выведывание), сватания, оглядини (смотрины), заручини (помолвка). Атрибутами сватовства, а так же символическими знаками согласия в разных регионах Украины были повязывание сватов рушниками, обмен хлебом или разламывание его на две части и обязательное угощение им сватов.
Continue reading Украинские свадебные обряды

Что такое реальность в фотографии?

Все люди без серьезных психических отклонений без затруднений разграничивают мир внешний по отношению к себе и мир собственных ощущений.

В большинстве случаев не возникает сомнений, насколько вообще реально наблюдаемое, просто потому, что оно достаточно очевидно проявляет себя как в отношении нас, так и в отношении других, что мы тоже наблюдаем.

 

РЕАЛЬНОСТЬ – согласно Патанджали, предметы мира являются реальными, ибо, несмотря на изменения в их формах, они сотканы из непреходящей субстанции. Он доказывает то, что если объект был создан разумом, и затем разум перестает уделять ему внимание, то этот объект прекращает свое существование. Далее, разумы представляют собой различные формы существования, так как два разума могут рассматривать один и тот же объект по-разному. Объект известен разуму только в красках этого разума, иначе он пребывает в непознанном.

Вопрос насколько наблюдаемое соответствует тому явлению, что есть вне нас, можно решить, сказав, что ровно настолько, насколько мы способны воспринимать конкретные признаки этого внешнего.

Еще не надоело? Тогда посмотрим на фотографию, на любую. На ней мы увидим реальность, ту, которую видел автор фотографии. Конечно же, памятник, гора или здание все это существует и вы можете посетить тоже место, что на фотографии, даже сделать свою фотографию и вы получите отпечаток своей реальности. Даже если вы будете делать снимок в то же время, с той же точки, при прочих идентичных условиях, что и автор предыдущей фотографии, получите другую фотографию. Не возможно сделать 100% идентичный снимок. Да можно снимать тестовые таблицы, на снимках они будут на 99,9% одинаковыми у разных авторов, при прочих равных условиях, но это же тестовые таблицы.

Вот к примеру одна фотография.

Сделана она из трех фотографий. С каждой взят один элемент.

Реальность ли на итоговом отпечатке? Мой ответ да. Я так увидел этот пейзаж. И что с того, что разница между кадрами в о времени, ведь происходит это все в одном месте и так или иначе, составляющие фотографии пролетали или проплывали, я их всего лишь объединил. А на сколько реальна фотожурналистика? Документален ли репортажный кадр, где фотограф не успел вовремя нажать спуск и попросил повторить действие?

P.S.

Утверждение: “Объективная реальность есть бред, вызванный недостатком алкоголя в крови” ложно, по причине отсутствия объективной реальности.

Классический и репортажный стили в свадебной фотографии

Свадьба…. Сколько радостных ассоциаций возникает у нас, при звучании этого слова. Радость и счастье, улыбки и цветы, красавица – невеста и галантный жених, радостные гости и летящие конфетти…

Свадьба – это всегда праздник, праздник жизни и нового начала. Для большинства из нас, день свадебного торжества – один из самых значимых дней в жизни. Воспоминания об улыбках, радости и тепле этого дня продолжают греть нас и спустя долгие годы после свадьбы.
Бегут мгновенья, бегут годы, а вместе с ними убегают и беззаботные страницы молодости. Бег времени невозможно остановить.

Меняется всё вокруг, меняемся и мы сами. Но мы можем сохранить в наших сердцах то лучшее, что встречается на страницах нашей Книги Жизни. Радости встреч, тепло улыбок и объятий, заливистый смех и первые слова ребёнка, всё это храним мы в своём сердце. Фотография помогает нам делать, лишь, небольшие зарисовки, но зачастую, именно эти зарисовки, пробуждают в нас бурю эмоций и воспоминаний.
Свадебный репортажДо сороковых годов 19 века, для сохранения счастливых и радостных моментов и образов, приходилось полагаться исключительно на свою память. Лишь немногие были грамотными и могли записывать на бумагу, в виде мемуаров, свои впечатления, и ещё меньше людей, могли позволить себе запечатлеть образ близкого человека, в портрете работы художника. В сороковых годах девятнадцатого века появилась фотография, и с её развитием, появилась возможность сохранять самые яркие образы и события для последующих поколений. Сегодня, фотограф участвует практически в каждом свадебном торжестве, помогая нам сохранить самые яркие и радостные мгновенья. На свадебном фотографе лежит большая ответственность. Ведь, именно от того, как он сделает свою работу, зависит то, каким увидят свадебное торжество наши потомки. Работа свадебного фотографа требует высокого мастерства и полной отдачи, потому что, в отличии от многих других видов съёмки, свадебные мгновенья невозможно повторить.

Репортажная свадебная фотографияКаждый
фотограф имеет свой уникальный стиль. Одним фотографам более близка классическая постановочная съёмка, другим же, репортажный стиль. Исторически сложилось так, что первым на свет появился классический стиль. Уют семейного очага, радость и тепло любви, преемственность поколений… Вот, что хотели сохранить на фотографиях первые клиенты фотографов в 19 веке. Первое время фотография была очень дорогим удовольствием, которое могли себе позволить далеко не все.

Репортажная свадебная фотографияИ на первых свадебных и портретных фотографиях, мы видим только знатных и успешных
особ. Постепенно, с развитием науки и техники, фотография получила большее распространение и стала доступной более широкому кругу.
Качество первых фотоматериалов оставляло желать лучшего, выдержки были длинными, а линзы у первых фотоаппаратов не светосильными. Для получения качественного портрета, людям приходилось позировать от нескольких десятков секунд до нескольких минут. Это сильно связывало фотографов того времени в воплощении их художественных замыслов, но в то же время, стимулировало больше работать над позами и над созданием комфортной атмосферы во время съёмки.

Свадебный репортажный фотограф в Киеве.Свадебный фотограф сегодня, имеет практически неограниченные возможности для воплощения своих художественных замыслов. Постановочная съёмка стала динамичной и интересной, сохранив, при этом, все лучшие традиции и опыт предыдущих мастеров. Современный свадебный фотограф, работающий в классическом стиле, больше похож на писателя или режиссёра. Работая вместе с молодожёнами и гостями, фотограф создаёт прекрасную сказку, рассказывает увлекательную историю, которая займёт достойное место в семейном альбоме.

Свадебный репортажный фотограф в Киеве.В
процессе своей работы фотограф, работающий в классическом стиле, создаёт такую атмосферу вокруг себя, что и молодожёнам и гостям приятно и интересно участвовать в съёмке. Съёмка у настоящего профессионала становится неотъемлемой частью свадебного шоу, в котором всем приятно принять участие. Искренние улыбки, любящие взгляды и романтичные поцелуи – это то, что делает постановочные фотографии живыми и незабываемыми. Ваши эмоции, ваши радостные переживания и чувства подчёркиваются, при классической съёмке, художественным видением фотографа.
Репортажный стиль в свадебной фотографии появился гораздо позднее классического и его традиции не уходят так далеко в прошлое. Относительно молодой, но в то же время, чрезвычайно интересный, репортажный стиль, отличается от классического тем, что, в процессе съёмки, фотограф не вмешивается в ход событий, не делает постановочных кадров, а охотиться за интересными моментами.

Свадебный репортажный фотограф в Киеве.При съёмке в репортажном стиле, главной задачей фотографа является – поймать момент. Важно быть в нужное время в нужном месте, не оказав, при этом на сложившуюся ситуацию ни малейшего влияния. Зачастую, при виде объектива, некоторые люди «тушуются», и бывает очень сложно «раскрыть» такого человека, поэтому, для фотографа-репортёра очень важно уметь оставаться «невидимым» для участников торжества. Не вмешиваясь в ход событий, хороший репортёр, постоянно находится в самом их центре,
оставаясь при этом незаметным. Способность быстро реагировать на стремительно меняющуюся ситуацию и отточенные технические навыки помогают репортёрам создавать очень яркие и эмоциональные снимки.

Репортажная свадебная фотографияВ наше время, практически не осталось фотографов, придерживающихся лишь одного стиля.
Как правило, в портфолио современного свадебного фотографа обязательно найдутся, как постановочные, так и репортажные снимки. Свадебный фотограф – истинный мастер своего дела, владеет навыками, как классической постановочной, так и репортажной съёмки. Когда необходимо, он – режиссёр и организует снимок, помогая своей энергией и настроением, создать общую атмосферу снимка. Иногда, он «растворяется» в ситуации, и не вмешиваясь в ход событий, ловит те «самые-самые» моменты, которые невозможно создать при постановке. Только, постоянно совершенствуя свои навыки в разных стилях, постоянно подстраиваясь под ситуацию, современный свадебный фотограф может добиться высшего качества в своей
работе. Искусство свадебной съёмки заключается в постоянном поиске новых решений, в постоянном совершенствовании художественного видения, в отображении индивидуальности каждой пары в фотографиях.

Автор: Максим Криворученко
www.fotoateljee.ee

Фотографии:
Ростислав Маленко

Европейские свадебные традиции, некоторые обычаи и хорошие приметы.

Европейские свадебные традиции, некоторые обычаи и хорошие приметы.

В Австрии невеста украшает свою фату миртом, который является цветком жизни. Continue reading Европейские свадебные традиции, некоторые обычаи и хорошие приметы.

Проведение венчания

Само таинство брака состоит из 2-х частей – обручения и венчания. В прошлом они были отделены по времени друг от друга, обручениесовершалось при помолвке и впоследствии могло быть расторгнуто.

Навстречу жениху и невесте из Алтаря через Царские Врата выходит священник в праздничном облачении. В его руках – крест и Евангелие, он трижды благословляет молодых крестом.

Само таинство брака состоит изСовершение Таинства Брака начинается обручением. Во время обручения священник вручает молодым зажженные свечи – символ радости, тепла и чистоты.
Кольца для обручения кладут на престол в алтаре, что означает благословение их от Бога на начало нового рода и вечную любовь жениха и невесты. После чтения молитв священник берёт кольцо (жениха) и надевает на правый безымянный палец жениха. Кольцо невесты надевает на её правый безымянный
палец. После этого он еще дважды меняет их (то есть кольца меняются хозяевами трижды – в образ Святой Троицы).

Интересно, что на Руси кольцо жениха (то, которое он дарит невесте) было золотым (Солнце), и оставалось у невесты в знак верности. А кольцо невесты (которое после обручения остаётся у жениха) – серебряным (Луна – спутник, отражающий блеск светила). Сейчас разрешается обручаться кольцами из одинакового металла.

После обручения молодые проходят на середину храма и, держа в руках зажженные свечи, становятся на разостланный на полу белый плат (коврик) перед аналоем, на котором лежит Крест, Евангелие и венцы (жених стоит справа, невеста – слева). Перед аналоем они подтверждают перед Богом и Церковью добровольность и нерушимость своего намерения стать супругами.

Священник спрашивает молодых о том, свободно ли их желание стать законными супругами, не связаны ли они обещаниями кому-то другому. После этого произносятся три молитвы, в которых испрашивается благословение Божие на сочетающихся браком, вспоминаются благочестивые супружеские союзы Ветхого и Нового Заветов. В своих молитвах Церковь испрашивает для жениха и невесты совершенную любовь, единомыслие в истине, твердую веру, непорочную жизнь и чадородие; при этом вспоминается, что Бог от начала создал мужчину и женщину. Выносятся венцы – богато украшенные короны. Венцы держат над головами свидетели: жениха – шафер, невесты – подружка. Священник даёт для приложения жениху лик Спасителя, после этого вручает Венец свидетелю. Затем повторяет обряд с Невестой, с тем лишь отличием, что на её Венце – лик Богоматери). Венец – это одновременно образ венца Царства Небесного и символ мученического венца, так как путь христианской семьи сродни мученичеству.

Он – знак победы над страстями и напоминание о долге хранить чистоту. Таинство завершается троекратным : “Господи, Боже наш, славою и честию венчай их!” – после чего читается отрывок из апостольского послания и Евангелие, рассказывающее о том, как Господь благословил брак в Кане Галилейской.

Церковные служки приносят чашу с вином – символ жизненной чаши радостей и скорбей, которую супруги должны делить до конца своих дней. Священник в три приема подает вино молодым.

По окончании церемонии священник соединяет правую руку мужа с правой рукой жены и, покрыв соединенные руки епитрахилью, а поверх нее – своей рукой, ведет их трижды вокруг аналоя. Круговое хождение означает вечное шествие, которое началось в этот день для супругов, знак прочности их брака.

“Восприми венцы их в Царствии Твоем”, – произносит священник, затем снимает венцы (берёт их у свидетелей) и подводит новобрачных к царским вратам, где они поочередно целуют икону Спасителя и Божьей Матери Оканчивается венчание поцелуем новобрачных. После этого поздравить молодоженов могут родные и друзья.

Популярные русские свадебные приметы

Народные свадебные приметы и поверья

  • Наряжаться или примерять свадебный наряд до самой свадьбы конечно можно! Ничего страшного не случится, все мистические предсказания – ерунда. Если все же невеста верит преданию (а запечатлеть себя до свадьбы в зеркале в свадебном одеянии ведет к тому, что в жизни это не повторится) можно применить безобидный метод – просто не надеть перчатку или фату, ведь если наряд не полностью, то это еще не наряд. Continue reading Народные свадебные приметы и поверья

Брак с точки зрения Церкви

Брак – это Таинство, освящающее союз мужчины и женщины, в который они свободно вступают, обещая быть верными друг другу. В этом Таинстве освящается семейная жизнь, рождение и воспитание детей. Continue reading Брак с точки зрения Церкви

Українські весільні традиції

Весілля є одним з найбільш яскравих родинних свят, що поєднувало покоління і родини. Весілля в середовищі українців являло собою справжню урочисту драму, що супроводжувалася музикою, співами, танцями, іграми, набуваючи характеру народного свята. Все починалося зі сватання (рушників, словин, брання рушників, змовин), коли представники родів молодого й молодої домовлялися про весілля. Сватання з умиканням добре описане Левассер де Бопланом стосовно XVII ст.: «Хоч хлібороби вважаються кріпаками, одначе здавна користуються правом і свободою викрадати під час танку шляхетних дівиць, навіть дочок свого поміщика. Але при цьому моторність і спритність необхідні: викрадач неодмінно повинен вислизнути із здобиччю в сусідній лісочок і переховуватися там не менше 24 годин. Тільки тоді прощають сміливця, інакше пропала його голівонька». Єдиною умовою такого викрадання мала бути попередня згода самої дівчини. Традиційне сватання, особливо поширене з XIX ст., відбувалося у формі переговорів послів молодого з батьками дівчини. Цей досить складний обряд вельми стисло описав Тарас Шевченко: «Покохавшись літо чи то два… парубок до дівчиного батька й матері посила старостів, людей добромовних і на таку річ дотепних. Коли батько і мати поблагословлять, то дівчина, перев’язавши старостам рушники через плечі, подає зарученому своєму на тарілці або крамну, або самодільну хустку».

Українські весільні традиції
Українські весільні традиції

На весіллі неодмінно діяли так звані весільні чини, кожний з яких виконував свою певну обрядову роль. Розпоряджався весільним дійством дружко або староста (сват), йому допомагала старостина (сваха, свашка), що розпоряджалася подарунками, краянням хліба, покриванням молодої. До почту молодих входили й особи, які виконували якісь одномоментні функції: світилка, що стежила, аби не згасли свічки при виконанні обряду посаду; хорунжий, що ходив із весільною корогвою; солов’ї, котрі «продавали» придане нареченої; гудаки (веселики, музики), які забезпечували музичне супроводження весілля; кошельник — розпорядник обряду обдарування; обряд пов’язування намітки виконували приданки, закосяни, свашки, випікання короваю — коровайниці, виготовлення вінків — вінкоплетниці, перевезення приданого — візники (возниці, кодаші). Усі ж учасники весілля мали спільну назву весільних гостей (сватів, сватьбових). Важливою складовою весільної обрядовості є вінчання — церковне освячення шлюбу, впроваджене церквою відповідно до указу Синоду 1843 р. Воно повинно було проводитись в один день із народним весіллям, але за традицією відбувалося переважно до посаду — центрального дійства в народній весільній обрядовості. Колись обряд розплітання коси та покривання голови молодої очіпком та наміткою здійснювався у домі молодої приданками та свекрухою, наприкінці ж XIX ст. — як у домі молодої, так і в оселі молодого приданками, свекрухою, а іноді й самим молодим. Наречену садовили на діжу, брат або приданка розплітали їй косу і мастили волосся маслом або медом. Обряд посаду нерідко поєднувався з покриванням: свахи покривали голову нареченої білою наміткою — серпанком, поверх якої надягали весільний вінок.